r ö v i d   i r o m á n y o k

Pékségben (abszurd szkeccs)

Használati útmutató
(a műferdítő ismeretlen)

A pénz csinálás művészete -
gyakorlati tanácsok a mindennapokra