ö n i s m e r e t ,   p s z i c h o l ó g i a

Carol S. Dweck
Szemléletváltás - A siker új pszichológiája

Minden pozitív életszemlélet és technika ellenére sem érjük el a hőn áhított céljainkat? A pszichológiaprofesszor szerző szerint az ok talán a nézőpontunkban keresendő. Tudományos kutatásokkal alátámasztva vezeti végig az érdeklődőt az iskolai, az üzleti vagy épp a magánéleti sikerességünk akadályain és segít érdemi megoldást találni.

Ajánlom: Akiket érdekelnek a személyiség fejlődés tudományosan is alátámasztott új ismeretei. Önmagunk legyőzése, hatékonyabb tanulás és jobb teljesítmény.


Florence Littauer, Rose Sweet
Személyiségünk rejtett tartalékai a munkában

Humoros formában és kézzelfogható példák tömkelegével veszi át a különböző személyiségtípusok jellemzőit, illetve azt, hogy ezek a tulajdonságok miként mutatkoznak meg különböző munkaterületeken. Olvasmányos, jól értelmezhető és használható.

Ajánlom: Olyanoknak, akik szeretnék jobban megismerni a környezetükben élő embereket, hogy egyszerűbben tudjanak velük bánni.


Richard Templar
Szegd meg a szabályokat, hogy boldog légy

100 szabályt feldolgozó útmutató. A leggyakrabban felbukkanó javaslatokat és tanácsokat veszi górcső alá a szerző, és megcáfolja őket, illetve ajánl helyettük valami kedvezőbbet. Egy-egy szabályt egyszerűen és röviden, két oldalon elemez ki az író, így könnyen követhető és olvasható művet tartunk a kezünkben.

Ajánlom: Azoknak, akik az életük irányításának alapjaihoz szeretnének ismereteket szerezni, illetve azoknak, akik kicsit más szemmel néznének rá az eddig megszokott világukra.


Brigitte Roser
Vége a kifogásoknak!

Mi akadályoz meg minket abban, hogy végre a tettek mezejére lépjünk? Erre a kérdésre keresi pszichológiai szempontból a választ a könyv. Közben pedig felvázol olyan ötleteket, gyakorlatokat, amelyek a segítségünkre lehetnek, hogy legyőzzük a kifogásokat. Mindezt életszagúan vázolja fel, mert felhasználja az alkotó tréningjeinek a tanulságait is.

Ajánlom: Akik nem ijednek meg a téma mélyebb fejtegetésétől és szívesen elmerülnek az emberi pszichében, örömmel megismernék a saját gondolkodási metódusukat.


Robert Greene
A kiválóság hatalma - Mindenkiben ott a lehetőség

A szerző közel 50 kiválóság történetén keresztül igazolja a címben foglalt állítást. Példaként híres történelmi személyeket, valamint korunk kiemelkedő és meghatározó alakjait hozza fel. Az ő sikereiken keresztül nyerhetünk betekintést a szemléletükbe, a filozófiájukba, hitvallásukba, tulajdonságaikba, munkamoráljukba. Valódi kuriózum, hisz a korokon átívelő történetekből leszűrhetjük a siker egyetemes igazságait és az egyénre jellemző egyedi vonásokat, ismérveket is.

Ajánlom: Azoknak, akik ösztönzésre vágynak, illetve megerősítő példázatokra.


Joel Osteen
Örülj minden napnak! - Hogyan legyél elégedett a hét minden napján

A népszerű lelkész a határtalan optimizmus megtestesítője. Könyve is hűen tükrözi ezt a látásmódot. Bibliai hátszéllel készült motivációs könyv, a pozitív életszemlélet hirdetője. Inkább a szívhez szól, mint a fejhez. Olykor nem árt kikapcsolni a sok száraz logikát és realitást, amely nap nap után betölt minket, és a lelkünk érzékeny húrjait megpendíteni.

Ajánlom: Azoknak, akik szeretik a pozitív gondolatokat és felemelő történeteket tartalmazó írásokat.


Sir Ken Robinson
Az alkotó tér - Lépj ki a dobozból, mert többre vagy képes, mint gondolnád!

Mindenhol alkalmazkodó, kreatív és rugalmas munkaerőt keresnek, de olybá tűnik, alig találnak. A felnövésünk során valahol elveszített kreativitást próbálja meg felkutatni a mű. Rámutat az iskolarendszer visszásságaira, a hagyományos oktatás hiányosságaira. A jó osztályzatok hajhászása vagy a bebiflázott lexikális tudás nem segíti elő a nagyobb alkotókedvet és a leleményes ötletek megszületését. Számtalan olyan, rendszerszinten elhanyagolt készségünk van, amely formálásával sokkal többet érhetünk el, mint eddig.

Ajánlom: Azoknak, akik kíváncsiak milyen új módon érdemes fejleszteni a tudásukat és hogyan változtathatnak a jelenlegi beidegződéseiken.
Nézd meg a szerző TED előadását is.


Sir Ken Robinson, Lou Aronica
Elemedben vagy? - Az alkotó elem 2. - Fedezd fel a benned rejlő tehetséget!

Történetek emberekről, akik megtalálták az alkotó elemüket, a valódi mozgatórugójukat, és ezzel sikerült valami nagyot létrehozniuk. A legkülönbözőbb területről érkező, helyenként hihetetlen sztorik teszik lebilincselővé ezt az olvasmányt. Egyben munkafüzetként is szolgál, hiszen gyakorlati megoldásokat is ad, például arra, hogy mivel töltjük az időnket, miben vagyunk jók. Azaz segít önmagunk megfogalmazásában. Egyszerű és kiváló eszközök használatára buzdít és ad hozzájuk technikai segítséget.

Ajánlom: Azoknak, akik szeretnék megtalálni valódi önmagukat és hajlandók ezért tenni is.
A szerző egy másik megragadó TED előadása.


Oliver Burkeman
Túladagolt boldogság - A pozitív gondolkodás mellékhatásai

Annyira üldözzük a boldogságot, hogy gyakran elfelejtünk közben boldogok lenni. Egy manapság túlértékelt fogalom, amelyhez sokszor visszás értékeket társítunk. Szeretnénk boldogok lenni, de valójában azt sem mindig tudjuk, mi tenne boldoggá. Ebben az egyedi látásmódú műben, a világ legkülönbözőbb tájain mélyedhetünk el a boldogság és a boldogtalanság viszonylagosságában. Koránt sem biztos, hogy a gondtalanság, a kihívások és problémák mellőzése kellően örömteli életet nyújt a számunkra.

Ajánlom: Azoknak, akiknek már a könyökükön jön ki a túlzott pozitivizmus és unják a tartalom nélküli fellengzősen optimista mellébeszélést.


Csíkszentmihályi Mihály
Flow - Az áramlat - A tökéletes élmény pszichológiája

Mitől lehetnénk boldogabbak? Mondjuk attól, ha belefeledkezünk egy tevékenységbe, és képesek vagyunk azt csupán önmagáért csinálni. Nem az eredményre hajtunk, nem a jutalmat tartjuk szem előtt, egyszerűen csak élvezzük, hogy az időérzékünket elveszítve, elmélyedünk a feladatunkban. A szerző évtizedekig vizsgálódott és elemezte a kutatási anyagokat, míg megalkotta a pszichológia számára a flow fogalmát. Ezzel együtt pedig egy alapművet is, amely sokat tesz az egyén és ezzel együtt a társadalom jobb közérzetéért.

Ajánlom: Azoknak, akik szeretnék jobban élvezni azt az időt, amely megadatott a számukra, és szeretnének több örömet találni a hétköznapjaikban.


Eric Berne
Emberi játszmák

Erről a könyvről nem nagyon kell beszélni. Egy igazi klasszikus, amely magyarul is a nyolcvanas évek közepe óta számtalan kiadást ért meg. Eredetileg szakmai segédkiadványnak készült, de gyorsan népszerűvé vált a hozzá nem értők körében is. Mert egyszerű és közérthető nyelvezettel írta le azokat az emberek közt lezajló kommunikációs folyamatokat, amelyek túlmutatnak a kiejtett szavakon, és játszmákként jelenítik meg a résztvevők mélyebb, személyiségbeli jellemzőit. A tranzakcióanalízis alapjait tartalmazó mű, ma is értékes és fontos olvasmány.

Azoknak: Akik szeretnék megismerni az emberek közt zajló játszmákat, amelyeknek mindannyian, mi magunk is, nap, mint nap részesei vagyunk.


Charles Duhigg
A szokás hatalma - Miért tesszük azt, amit teszünk, és hogyan változtassunk rajta?

Megfontolt döntésnek véljük, de a legtöbb választásunk a szokásainkból ered. És tűnhet bármilyen jelentéktelennek is egy szokás, hosszútávon óriási hatással van az életünkre. A szokásaink mibenlétére keresi a választ a mű. Felfedi a kialakulásukat és szót ejt a megváltoztatásukról. Tudományos alapokat, kutatásokat, marketing fogásokat, valós eseményeket használ fel a szemléltetéshez, és teszi ezt rendkívül dinamikus és befogadható formában.

Ajánlom: Azoknak, akik többet akarnak tudni a saját jó vagy rossz szokásaikról és esetleg változtatnának is rajtuk.


Edward De Bono
Nem minden fekete vagy fehér - A kreatív gondolkodás természetrajza

A laterális gondolkodás elvének alkotója ebben a művében a végletes ellentétpárok veszélyeit fejtegeti. Az életben szinte semmi sem vagy ez, vagy az, ennél sokkal árnyaltabb a kép. Mára egyre inkább szükségünk van, hogy kizárólag a logikán alapuló szemléletünket kiegészítsük az észlelésinkkel és feloldjuk az ellentmondásokat. Ahogy ő mondja, itt az ideje, hogy a merev és szilárd sziklakő logika helyett a rugalmas és alkalmazkodó vízlogikát kezdjük el használni.

Ajánlom: Azoknak, akik új nézőpontokat is szeretnének észrevenni, illetve a mindennapi gondolkodásukban, döntéseikben, kommunikációjukban alkalmazni.


Csíkszentmihályi Mihály
Az öröm művészete - A boldog élet pszichológiája

A hétköznapok boldogságának titka, hogy jobban kellene figyelni az érzelmeinkre. Ők kiválóan tükrözik a közérzetünket. A megfigyelések alapján pedig megpróbálhatunk minél több értelmet, értéket becsempészni akár a rutinszerű feladataink közé is. Ezen kívül pedig keressük azokat a tevékenységeket, legyen az sport, kulturális program, aktív vagy passzív elfoglaltság, amibe tökéletesen belefeledkezhetünk. Aminek átadhatjuk magunkat és kiteljesítenek.

Ajánlom: Akik szeretnék nagyobb kontrollt a hétköznapi örömforrásaik felett.


Susan Cain
Csend - A hallgatás ereje egy harsány világban

A nyugati kultúra az extrovertált viselkedést preferálja. Ezért gyakran az érvényesülésért cserébe az introvertáltak is kénytelenek felvenni számukra idegen, harsányabb viselkedést. Ez a könyv minden olyan ember álma, aki egy nyaralásra egy köteg könyvvel indul útnak. Megmutatja, hogy az ő nyugodtságuk, megfontoltságuk, visszafogottságuk és halkszavúságuk óriási értéket képvisel. Példákon keresztül láthatjuk, mennyi minden nem valósult volna meg, ha ők nincsenek. Így csendesebben is, nélkülözhetetlen és fontos tagjai ők is a világnak.

Ajánlom: Minden introvertáltnak, akit frusztrál a napjainkban tapasztalható állandó hangzavar.
Tekintsd meg a szerző TED előadását is.


Stephen R. Covey
A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása - Az önfejlesztés kézikönyve

Kicsit hatásvadásznak tűnik a cím, de ez ne tévesszen meg senkit. Első megjelenése óta számos hivatkozási pontként szolgál. Főként, mert alapelvekre épít, amelynek első számú eleme maga az ember és az ő személyes fejlődése. Joggal hiszi és hirdeti a szerző, hogy belülről haladunk kifelé. Velünk kezdődik a siker folyamata, amely a mi növekedésünkön keresztül teljesedik ki. Ha megfelelőn éljük az életünket, akkor elérhetjük a kiválóságot.

Ajánlom: Azoknak, akik kellően bátrak, hogy a saját fejlődésükön keresztül megvalósítsák a céljaikat és ezzel egyben etikus példát is állítsanak mások számára.


Stephen R. M. Covey, Rebecca R. Merrill
A bizalom sebessége - A rejtett tényező, amely mindent megváltoztat

A bizalom átitatja az egész életünket. Jelen van minden kapcsolatunkban, a magánéletünktől kezdve egészen a munkahelyig. Legalábbis reméljük, hogy jelen van. A bizalomvesztés a legszilárdabb kapcsolatot is, de a legsikeresebb karriert is porba tudja taszítani. És irtózatos munkába kerül visszaszerezni. Ha egyáltalán lehetséges. Ám ha tudatosan és gyorsan növeljük a környezetünkben a bizalmat, mind szervezeti szinten, mind a privát szféránkban, azt tapasztalhatjuk, hogy erősebb, szorosabb és elkötelezettebb kapcsolatokat alakítunk ki az emberekkel. Ez nem csak ránk és a szűkebb környezetünkre, de a társadalomra is pozitív hatást gyakorol.

Ajánlom: Azoknak, akik szeretnek többet tudni a bizalom természetéről és szeretnének bizalomban gazdag kapcsolatokat kiépíteni.


Daniel H. Pink
Motiváció 3.0 - Ösztönzés másképp

Világunk jórészt a kívülről jövő motiválásra van berendezkedve, jutalmazás és büntetés formájában. Ez a régebbi korokban nagyszerűen működött. Azonban ma, amikor elvárjuk az önállóságot, a probléma megoldást, a kreativitást, sokkal működőképesebb önmagunk ösztönzése. Megtalálni azt a belső hajtóerőt, ami új dolgok elsajátítására, alkotásra, a munkánk nagyobb élvezetére sarkall minket. Nem csupán a hatékonyságunk és a sikerünk múlik ezen, hanem a hosszútávú jobb lelkiállapotunk is.

Ajánlom: Azoknak, akik szeretnék megismerni a jövőbe mutató motivációt és saját magukat inspirálni.


Tim Harford
Adatdetektív - 10 egyszerű szabály, hogy ne tudjanak manipulálni

A fake news korában, amikor a csapból is manipuláció folyik, érdekes és értékes egy olyan olvasmány, amely segít eligazodni a rengetegben. Nem csak a mennyiség megy a minőség rovására, hanem az is, ha nem vagyunk tisztában az adatok helyes értelmezésével. Olykor csak a józan gondolkodásunkra van szükség, olykor nem árt a dolgok mögé nézni. Ehhez nyújt a szerző általunk is könnyedén használható támpontokat.

Ajánlom: Azoknak, akik szeretnének kicsit tisztábban látni, a hétköznapokban is a sztereotípiáktól mentes döntést hozni, véleményt alkotni.


Malcolm Gladwell
Ösztönösen - A döntésről másképp

Az első benyomások, a megérzéseink gyakran nem alaptalanok. Lehet bennük szakmai hozzáértés, de tükrözhetnek társadalmilag magunkba szívott előítéleteket is. Döntéseinket szeretjük jól megalapozottan, átgondoltan, racionálisan meghozni. A tudattalanunk azonban ösztönösen reagál és olykor dönt is. Kiváló történeteken keresztül nézhetünk bele jobban ebbe az irányíthatatlan döntéshozatali működésbe. Megtudhatjuk azt is, miként kerülhetjük el az általa hozott elhamarkodott, esetleg sztereotip választásainkat. Mert az intuíció nagyszerű, de bizonyos helyzetekben kordában kell tartanunk.

Ajánlom: Azoknak, akiket érdekel, hogyan hozunk döntéseket akár egyik pillanatról a másikra. Főleg, jó döntéseket.


Malcolm Gladwell
Dávid és Góliát - Történetek esélytelenekről, avagy hogyan kényszerítsünk térdre óriásokat


Ha esélytelennek is tűnünk, akkor is lehet esélyünk. A klasszikus Dávid és Góliát példázaton túl, jó néhány modernebb élettörténettel, sorssal kiegészítve mutatja be a szerző, hogy a kicsi, a hátrányos helyzetben lévő is győzedelmeskedhet. A szokásostól eltérő adottságok és stratégiák még a legnagyobbakat is térdre kényszeríthetik. A világban zajló változások sokszor éppen azoknak köszönhetők, akik nem riadtak meg az elsőre lehetetlennek tűnő helyzettől, feladattól.

Ajánlom: Azoknak, akik hisznek benne, hogy az apróságok is számítanak és ők maguk is tehetnek hasznos és értékes dolgokat, ha helyesen és a megfelelő formában teszik.