c é l á l l í t á s

Céltalanul

2018.11.13

A mondvacsinált és sehova sem vezető célok ideje

Tiszta lappal

2018.01.01

4 fő gát, amelyek akadályoznak a döntéshozatalban