A siker képlete

2016.10.16

gazdagság, befolyás, celebritás = siker?

"Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes." (Albert Einstein)

A siker egyike azon fogalmaknak, amelynek jelentősen eltorzult az értelmezése az idők során. Ma a siker pénzt, hatalmat és népszerűséget jelent. Gyakorlati szempontból azonban kizárólag ezek a tényezők nem a siker valódi mérőszámai.

Az excentrikusság, a primitívség, a butaság jól eladhatóak. Ezért gyakran kap fel a sajtó olyan embereket, akik ezen kritériumok valamelyikének megfelelnek. Korunk médiája az agy rágógumijaként működik. Felületesen ízesített, de kalória nélküli figyelem elterelő műsorok és cikkek tömegei készülnek számunkra. Azt sugallva, amit látunk, hallunk, olvasunk, az a siker. Mégis jobban belenézve a bulvár világába, felismerhetjük, hogy önmagában csak a pénz, a hatalom, vagy a hírnév nem teszi boldoggá az embereket. Rengeteg a boldogtalanság, a vakvágányú kiútkeresés a hedonizmus, az ital és a drogok bűvkörében, még ha gazdag, befolyásos és ismert az emberfia, lánya.

Ám ha nem dőlünk be annak, amit a sajtó sulykol a fejekbe, akkor esélyt kapunk ennek a vitatott fogalomnak az igazi arcát is megismerni. Mert egy dolgot le kell szögeznünk. Mindannyian sikeresek vagyunk. Mindünknek van, volt és lesz olyan képesség a birtokában, olyan eredmény valamely területen, ami elismerésre méltó. Gyakorta hasonlítgatjuk össze magunkat másokkal, miben vagyunk különbek, miben vagyunk lemaradva, de ne tegyük. A mércénk kizárólag saját magunk legyen. Nézzünk a tükörbe és mondjuk magunknak: sikeres vagyok. És fogadjuk is el ezt a fontos kijelentést. Most mondhatjuk, hogy ez jó kis általánosan lelkesítőnek szánt közhelyes duma arról, hogy mindenki sikeres. De engedtessék meg, hogy néhány konkrétummal is alátámasszam ezt az állításomat. Mit is jelent a sikeresség?

Kiegyensúlyozott családi élet. A családosok tisztában vannak vele, mennyire komplikált működtetni egy többtagú mikrokörnyezetet. Sokszor igazi művészet kell hozzá, hogy minden a helyére kerüljön. Birkatürelem, végtelen megértés, és odaadó szeretet nélkülözhetetlenek a családi egyensúly kialakításához, fenntartásához. Ha a csemeték megfelelő erkölcsi alapokat sajátítanak el az otthon melegében, biztonsággal bocsáthatjuk majd őket az útjukra. Richard Bach szerint: "A kötelék, mely igaz családod összefűzi, nem a vér, hanem az egymás élete iránti tisztelet s a benne lelt öröm." Harmonikus viszonyt ápolni a párunkkal, helyes példát mutatni a gyermekeinknek, útravalót adni nekik a felnőtté váláshoz, igazi értékeket hordozó küldetés. Mi a siker, ha nem ez?

Becsület, tisztelet, erkölcs. Alapértékek, amelyek egész életünket meghatároznak. Részben gyermekkorunkból, részben személyiségünkből eredeztethető tulajdonság, de ezen áll vagy bukik, kik leszünk, mit érünk el, mennyire válunk a társadalom elismert tagjává. Moralitás nélkül, nem megbecsülve másokat, mi sem várhatunk mást, mint becstelenséget. Megfigyelhető, akik egy lecsúszott közegben élnek, milyen nehezen tudnak kilépni onnan. Ha egyáltalán meg tudják tenni. Olyan emberként létezni, akire számíthatnak, akiben bízhatnak, aki egyenességével és őszinteségével határozottan tartós értékeket képvisel, kihívás és magasztos feladat. Mi a siker, ha nem ez?

Emberi kapcsolataink gondozása. Egy teória szerint az egyik legfontosabb célunknak annak kellene lennie, hogy a kapcsolatainkat megfelelő szintre emeljük. Társas lények vagyunk, begubózva, magányosan, lényegesen korlátoltabbak a lehetőségeink. Osszuk meg magunkat másokkal, adjunk magunkból. Tegyük lehetővé, hogy a környezetünk jobban érezze magát a velünk való találkozást követően. Biztassunk, emeljünk fel. A kiteljesedett élethez más emberek és a velük való viszonyaink helyes építésén keresztül jutunk el. Mi a siker, ha nem ez?

Nagylelkűség. A világ félig sem lenne ennyire élhető, ha nem tennénk másokért. Sokan vannak köztünk, akik hajlandók áldozni, pénzben, energiában, szakértelemben, és azt mások szolgálatába állítani. Egy jobb ügyért, egy jobb helyzetért, egy jobb világért munkálkodnak. Valószínűleg mindig lesz min javítani, lesz hol segíteni, de amíg a jobbító tenni akarás bennünk van, és kifejezésre juttatjuk, addig jó irányba toljuk az emberiség szekerét. Méltósággal érezhetjük magunkat embernek, és ezt az érzést átadhatjuk közösségünk más tagjainak is. Akár olyan csekélységgel is, mint segíteni valakinek átkelni az úttesten. Mi a siker, ha nem ez?

Belső béke megteremtése. Hinni vagy nem hinni, és ha hinni, miben hinni, egyike a legintimebb kérdéseknek. A spirituális beállítottság témája teljes mértékben személyes, egyéni. Bármi is a meggyőződésünk, adjon gyakorlati megnyugvást a lelkünknek, legyen egy belső sziget, amelyre ellátogatva, feltöltekezhetünk és békére lelhetünk. Mi a siker, ha nem ez?

A felsorolt fogalmak közül bármelyikről, sokkal többet is lehetne elmélkedni. És kell is beszélnünk róluk, mert alapvető emberi értékeket testesítenek meg. Kipróbált, időtálló kifejezésekről van szó, ezért ápolnunk kell őket, hogy a jövő nemzedékek is szilárd alapokra építkezhessenek. Alkalmazásukkal nem csak ideiglenes, mulandó örömöket szerezhetünk, hanem életünket tartalmasnak, hasznosnak, értékesnek tekinthetjük.

Talán több dologban is, de egy valamiben biztosan jók vagyunk. Kiemelkedünk gyermeknevelésben, családi szerepkörben, magas etikai tartásunkban, a kapcsolatainkra gyakorolt pozitív hatásunkban, az adakozó attitűdünkben vagy szilárd hitünkben. Bármi legyen az erősségünk, azáltal értéket hozunk létre, a sikert reprezentáljuk. Sikeresek vagyunk. Jim Rohn szavaival: "A sikert nem hajszolni kell, hanem vonzani, azáltal, hogy vonzó személyiségekké fejlesztjük magunkat." És hát mi a siker, ha nem ez?


Ha sikeresen végigrágtad magad ezen a poszton, akkor csatlakozz a követőkhöz, a további bejegyzésekért.