Pozitív kommunikáció

2018.10.12

Teremtsünk kellemes és optimista légkört a beszélgetésink során

"A szavak társalgássá válnak, és akivel társalog, annak társává is válhat az ember." (Pierre Franckh)

Amikor a beszéd megjelent az emberiség történelmében lényegesen tágabb terünk lett arra, hogy megértsük egymást, illetve megértessük magunkat a többiekkel. Oly sok év távlatából, valahogy úgy tűnik, ez még a mai napig sem jár mindig sikerrel. Nem élünk a szavakban rejlő valódi lehetőségekkel vagy éppenséggel nem megfelelően élünk velük. Milyen is a pozitív kommunikáció?

Van. Először is létezik. Az nem kommunikáció, hogy magunkban véleményt formálunk, teóriákat alkotunk és ezt ráragasztjuk valakire anélkül, hogy vele ezt megbeszélnénk. Ez a mi agyunk szüleménye és nem minősül tényekre épülő valóságnak addig, amíg az illetékessel nem egyeztetjük. Akkor sem, ha maximálisan meg vagyunk arról győződve, hogy jól ismerjük az illetőt, és ő biztosan azt gondolná, tenné, amit mi fejben megelőlegezünk neki. Egy dolog biztos, hogy ezzel a vélekedéssel sok kapcsolatunkat tehetjük tönkre. A jó kommunikáció elsődleges ismérve, hogy valódi párbeszédet folytat.

Kezdeményező és nyitott. A megoldásra, a tovább haladásra fókuszál. Például felismeri, amikor konfliktus vagy rosszallás van két ember között, amely az adott közegben bomlasztást indíthat el. Finoman közbelép, és javaslatot tesz a megbékélésre. De megmutatkozhat egy új kapcsolat kialakításában is. Mosollyal és udvariasan indítja el az új ismeretséget, készen a következő lépés megtételére vagy kulturáltan tudomásul véve az elutasítást.

Tisztelettudó. A jelen körülményekhez alkalmazkodik. Vannak viselkedési és illemtani alapok, ám ezek figyelembevételével kell a meglévő helyzethez alkalmazkodnunk. Mondjuk a közeg dönti el tegeződünk vagy magázódunk, miként köszönünk, mennyi játékosságot, azaz óvatos humort engedünk meg magunknak valakivel szemben. Érdemes széles repertoárral rendelkezni, és felismerni a pillanatnyi szituációhoz leginkább illő szófordulatokat, hogy ne akadjon el a beszélgetés fonala. Agatha Christie szerint; "A beszéd pedig olyan, mint egy tóba dobott kő, hullámfodrokat vet, amelyek nőttön-nőnek."

Megnyugtató. Ahogy egy hisztik gyermeket sem lehet leszerelni üvöltözéssel, úgy más felajzott személyt sem. A piciknél is többet segít egy ölelés, a megértő és nyugtató hangnem, valamint a figyelmük elterelése. Ugyan felnőtteket már nem fogunk csak úgy ölelgetni, de amikor másokat biztosítani tudunk róla, hogy nem történt nagy baj, minden rendben lesz, egy stresszes szituációban ez a nyugvópont. Halvérű mentalitással közölhetjük, hogy rendezzük a felmerült ügyet, utána nézünk és ellenőrizzük a részleteket, majd értesítjük, hogy állunk. Maradjunk nyugodtak és egyetértők, ezzel is szemléltetve, hogy a problémák helyrehozhatók.

Emberi hangnemű. Ne hagyjuk belekeverni magunkat egy érzelmi felfokozottságba. Egyes emberek örömüket lelik abban, ha másokat kihozhatnak a sodrukból. Szinte sportot űznek belőle, mint a mindenért panasztevő ügyfelek. De mit nyerünk, ha az ő szintjükre süllyedünk egy vitriolos társalgás során? Semmit. Ha viszont minden megnyilvánulására készségesen és türelemmel válaszolunk, akkor két dolog történhet. Az egyik, hogy a valós kifogását sikerül kezelni és bármilyen vadállatiasan viselkedik, lenyugszik. A másik, hogy aki csak bosszantani akar minket, idővel nem talál több fogást rajtunk és továbbáll. Ez utóbbit egyébként a nyugodtság még inkább idegesíteni fogja.

Megerősítő. Nincs annál pozitívabb üzenet, amikor olyan szavakat és kifejezéseket használunk, mint "természetesen", "hogyne", "megoldható", "miért ne?" és hasonlók. Egyszerű visszajelzései annak, hogy amit a másik szeretne tőlünk, annak semmi akadálya sincs. Gördülékeny és jó érzéssel eltöltő megnyilvánulások ezek, amelyek azt sugallják, jó kezekben vagyunk. Persze ennek egy fontos oldala a szavaink komolyan vehetősége. Ha megígértünk valamit, akkor azt az ígéretünkhöz híven teljesítsük is. Legyünk megbízhatóak, ne késsünk, ne keressünk kifogásokat, csak cselekedjünk a kijelentéseinken megfelelve.

A céljaink elérésben és kapcsolataink építésében a leghatékonyabb a pozitív hangvétel és a jó modor alkalmazása. A derűlátó beszédstílusunk a partnerünkre is hatást gyakorol, mert átveszi a higgadt és könnyed habitusunkat. Legyen szó probléma rendezésről, vagy csak egyszerű üzletféllel való munkamegbeszélésről, az optimizmus mindig produktív. Amint Feldmár András is mondja; "Nagyon fontos, hogy milyen szavakat használsz, mert a szavaktól függ az, hogy hogyan hipnotizáljuk önmagunkat és másokat."


Ha tetszett ez a poszt, akkor keltsünk egy kicsit jobb érzést másokban a beszélgetésinkkel.